Proje

Türkiye’deki Önemli Yarasa Mağaralarının Belirlenip Koruma Altına Alınması

Projenin Amacı: Türkiye’de yaşayan yarasa türleri ve bu türlerin bulundukları habitatlar Bern Anlaşması uyarınca yasal olarak koruma altına alınmıştır. Ancak yarasaların hangi mağaralarda yaşadıklarının bilinmemesinden ötürü pratik olarak bir koruma yapılamamaktadır. Öte yandan ülkemizdeki birçok mağara habitatı turizm, definecilik, barajlar ve taş ocakları gibi birçok etmenden ötürü tehdit altındadır. Bu proje yöre halkı, mağaracılar ve bilim insanlarından bilgi toplayarak önemli yarasa mağaralarını tespit etmeyi ve bunları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Araştırma Birimi’yle ortaklaşa çalışarak koruma altına almayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra proje sürecinde yapılacak çalışmaların da yöre halkının ve mağaracılık gruplarının yarasalar hakkında bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

Neler Yapacağız: Proje ekibinin yarasalar için önemli olduğunu bildiği birçok mağara bulunmakta. Ayrıca bu internet sitesiyle de ihbarlar toplayacağız. Toplanan bilgiler ışığında yarasalar için önemli olduğunu belirlediğimiz yaklaşık 40 mağarayı önümüzdeki yaz ve kış dönemlerinde ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerde mağaralardaki yarasa türlerini ve bu türlerin popülasyon büyüklüklerini belirleyeceğiz. Bu mağaralara ve barınırdıkları canlı türlerine yönelik tehditleri de kayıt altına alacağız. Daha sonra toplanan veriler Çevre Orman Bakanlığı’ndaki Mağara Koruma Birimi’ne iletilerek önemli yarasa mağaralarının yasal koruma statülerinin edinmesini sağlamak olacak.

Bunun dışında proje sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de proje ve yarasalar hakkında sunumlar düzenleyerek başta mağaracılar olmak üzere ilgilenen grupları konu hakkında bilgilendireceğiz. Yöre halkının da bilgilendirilmesi için bir broşür hazırlanması ve bu broşürlerin arazi çalışmaları süresince dağıtılması planlanmaktadır.

Bu Proje Conservation Leadership Programme tarafından desteklenmektedir.